Onze visie – Huisartsenpraktijk Lambers – Lunteren

Onze visie

Wij geloven dat elk mens is geboren met waardigheid en competenties. Ons werk doen we vanuit een christelijke levensbeschouwing; de mens is het waard van het prille begin tot het einde van het leven, ongeacht huidskleur, beroep, intelligentie, bezit, stemming, sekse, levensovertuiging, karakter, geloof, seksuele voorkeur, vaccinatiestatus of hobby’s.

We leggen de focus op wat werkt in het leven van onze patiënten. We moedigen hen aan tot het maken van keuzes, we kijken naar hun sterke kanten en hun veerkracht en helpen hen positieve emoties te versterken. Ook voeden we hoop, dankbaarheid en optimisme.

Daarnaast zijn wij ons ervan bewust dat gezondheid niet alleen maar maakbaar is, zelfs al kun je je steentje bijdragen. Ups en downs zijn kenmerkend voor een mensenleven. Daarbij hebben we om te gaan met natuurlijke veroudering van ons lichaam, met ziekte, chronische ziekte, spanningen en eindigheid. Ook hierin doen we ons uiterste best om kennis en medicatie op een verantwoorde en juiste manier in te zetten, maar altijd in overleg met de patiënt.